Behandeltraject
Home
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Privacy Protocol
Kwaliteit van NPCB

Vergoedingen

 

 

Het NPCB heeft met alle zorgverzekeraar een contract. Het komt voor dat bij navraag bij uw zorgverzekeraar het NPCB niet wordt gevonden. Dit komt omdat bij de meeste zorgverzekeraars de vestigingen niet worden vermeld. Alleen het hoofdkantoor is dan bekend. Neem bij vragen hierover contact op met telefoon: 023-5577501.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt de vergoedingen binnen de BGGZ. Deze vergoedingen zijn voor het jaar 2021 alsvolgt:

 1. Kort traject                                   € 522.13
 2. Middel traject                               € 885.01
 3. Intensief traject                            € 1434.96
 4. onvolledig traject                         € 2228.04

De NZA tarieven zijn de tarieven die bij een 100% overeenkomst met de zorgverzekeraar wordt betaald. Het NPCB heeft met de volgende zorgverzekeraars de hieronder aangegeven tarieven overeen gekomen:

 Zilveren kruis Achmea, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco bv, IAK, Aevitae, De Friesland, Kieme, Ziezo, ProLife, You Care, IK (label van IAK.

 95% Tarief
 Menzis, Ander Zorg, Hema, PMA, Azivo 100% Tarief
 DSW, Stad Holland, Twente zorgverzekering 95 % Tarief
 VGZ, Unive, IZZ, Bewuzt, UMC, Zekur, National Academic, Zekur, Promovendum, United Consumers, IZA, Besured, De Goudse, ENO, Salland, Ditzo, De Amerfoortse 96 % Tarief
 CZ, CZ Direct, Ohra, Delta Lloyd 95 % Tarief
 Zorg en Zekerheid 95 % Tarief
 MultiZorg, ONVZ, ASR, ENO, Caresco, IAK/VGZ, Aevitae/VGZ, Turien & Co 90 % Tarief

Voorbeeld: Bij een kort traject voor een cliënt die een zorgverzekering heeft bij FBTO zal het NPCB 95% van het door het NZA bepaalde (100%) tarief declareren, dus 95% van € 487.26 = € 462.89.

Wat wordt vergoedt door de zorgverzekeraar

Vanuit de basis verzekering worden de behandelingen binnen de BGGZ vergoedt. Voorwaarden voor deze vergoeding is:

 1. Er moet een verwijzing zijn van uw huisarts
 2. Uw klacht moet vallen binnen de DSM V ( van depressie klachten tot angstklachten, rouwverwerking etc)
 3. Uw moet worden genoemd in het behandelplan. Via een DSM V codering

Bepaalde psychologische behandelingen worden niet vergoedt vanuit de basisverzekering. Het is raadzaam bij uw zorgverzekeraar te vragen of deze via een aanvullende verzekering worden vergoedt.

Niet vergoedt worden:

 1. relatietherapie
 2. levensfase problemen(stres, overspannenheid)
 3. seksuologische problemen (sommige worden wel vergoedt)
 4. aanpassingsstoornis, slaapstoornis
 5. schoolpsychologie, pedagogische hulp
 6. studieproblemen
 7. religieuze problemen

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage bedraagt in het jaar 2021 € 385. U betaalt deze eigen bijdrage ook voor psychologische zorg. Mocht de eigen bijdrage een drempel zijn om psychologische zorg te vragen, dan kan het NPCB u ondersteunen in een aanvraag Bijzondere Bijstand bij uw gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met ons telefoonnummer: 023-5577501 of mailen naar info@npcb.nl.

Niet nakomen afspraak/niet tijdig afzeggen afspraak

Bij het niet nakomen van een afspraak of het niet tijdig afzeggen van een afspraak worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Bij het niet tijdig afzeggen van een afsprak (binnen 24 uur) zal 75% van het totale tarief in rekening worden gebracht. Bij het niet nakomen van de afspraak zal het gemiste consult in rekening worden gebracht tegen het tarief van € 88 per consult.

Mocht u vragen hebben over tarieven of overige kosten dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoon: 023-5577501 of mailen naar info@npcb.nl

Zorgverzekeraars met vergoedingen tot zorgplafond

Alle zorgverzekeraars vergoeden met gebruik van een zorgplafond. Na overschrijden van dit zorgplafond zal de zorgverlener de gedeclareerde zorg aan de zorgverzekeraar moeten terugbetalen. In voorkomend geval zal de zorgverlener de gemaakte kosten bij u in rekening brengen. Mocht u geconfronteerd worden met zo'n factuur van uw zorgverlener, dan kunt u de door u betaalde eigen bijdrage (alleen over de psychologische zorg) terug vragen van uw zorgverzekeraar.

Wij kijken altijd of het zorgplafond is of zal worden bereikt. In voorkomend geval zal u worden terugverwezen naar uw zorgverzekeraar, die u dan een alternatief moet bieden of aan de zorgverlener moet doorgeven dat de zorg toch zal worden vergoedt.

NPCB psychologen
info@npcb.nl