Behandeltraject
Home
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Privacy Protocol
Kwaliteit van NPCB

Kwaliteit van het N.P.C.B

Het NPCB heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Het NPCB spant zich dan ook continu in om de kwaliteit te waarborgen. Hieronder leest u hoe het NPCB dit doet.

Keurmerk Basis GGZ

In 2016 behaalde het NPCB voor het eerst het Keurmerk Basis GGZ, een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ)

Het keurmerk is ontwikkeld in samenspraak met belanghebbenden in de GGZ. Het biedt een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk-betere mentale zorg (h)erkennen we samen. Zorgaanbieders kunnen met het keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Cliënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen bij GBGGZ aanbieders met het Keurmerk Basis GGZ ervan uitgaan dat bij deze zorgaanbieder de werkwijze transparant is en er samen wordt gewerkt met GGZ ketenpartners. Volgens gestructureerde methoden generalistisch wordt behandeld. Het gebruik van E-Health toepassingen worden gestimuleerd en bij alle cliënten worden overwogen. Continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg. Ieder jaar moet de zorgaanbieder voldoen aan een aantal door het Keurmerk Basis GGZ gestelde normen. Het NPCB verantwoordt jaarlijks waarom zij het Keurmerk voor het aankomende jaar mogen dragen.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 dienen alle aanbieders van de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet te beschikken over een Kwaliteitsstatuut. Ook het NPCB heeft een eigen Kwaliteitsstatuut, waarin de kwaliteit en verantwoording beschreven worden. Via de pagina "Kwaliteitsstatuut" op deze website kunt u dit downloaden.

CQ- index

Bij het einde van elke behandeling meten wij ook met een vragenlijst hoe u de cliënt de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.

Resultaten-Clientervaringen 2020

In 2021 (januari t/m december) vulden een aantal cliënten de CQ- index in. Onze scores:

  1. Bejegening (1-5): 4.9
  2. Bereikbaarheid behandelaar (1-5) : 4.2
  3. Samen beslissen (1-5) : 4.6
  4. Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) : 4.9
  5. Uitvoering behandeling (1-5) : 4.7
  6. Rapportcijfer (0-10) 8

Terugkoppeling/Verbeter punten

Als veel gehoord terugkoppeling werd aangegeven dat het NPCB moet werken om beter telefonisch bereikbaar te zijn. Uit deze terugkoppeling is een verbeterpunt doorgevoerd, waarin cliënten de mogelijkheid hebben via een telefonisch spreekuur (maandag van 11.00 uur tot 12.00 uur en donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur) vragen te stellen  Het spreekuur wordt ook gebruikt voor collegiaal overleg, af en aanmeldingen.

Innovatie

Het NPCB blijft zich inzetten in het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening. Het innoveren van nieuwe methoden en technieken blijft hierbij prioriteit hebben. In het jaar 2019 zal er op grond van de Customer Quality en de daaruit voortvloeiende terugkoppelingen verbeter acties worden ingezet, zoals o.a bij het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.

 

 

NPCB psychologen
info@npcb.nl