Behandeltraject
Home
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Privacy Protocol
Kwaliteit van NPCB

 

 

Keurmerk basis GGZ 2016,2017, 2018, 2019, 2020 en 2021

Het Nederlands Psychologen & Coaching Bureau beschikt over het Keurmerk basis GGZ 2016 ,2017, 2018, 2019 ,2020 en 2021 Dit keurmerk wordt verstrekt door stichting KIBG. 

Met het keurmerk laat het NPCB zien dat het zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden. Wat betekent dit voor u?

Er is een goede samenwerking met andere zorgaanbieders zoals uw huisarts

Samenwerking tussen het NPCB en andere zorgaanbieders zoals uw huisarts is belangrijk. Een goede samenwerking zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeft te geven.

Uw behandelaar is getraind in het behandelen binnen de Generalistische Basis GGZ

De Basis GGZ is er speciaal voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Het is belangrijk dat behandelaren getraind worden in de generalistische benadering zodat passende zorg geboden wordt. Bij het NPCB gebeurt dat. Het NPCB zorgt dat u een gestructureerde behandeling krijgt, waarbij de behandelaar de behandeling samen met u vormgeeft.

Waarom een Keurmerk Basis GGZ

Mentale gezondheid is een groot goed en is niet vanzelfsprekend; iedereen krijgt in zijn leven direct of indirect wel eens te maken met psychische problemen. Mensen die mentaal niet fit zijn, zijn extra kwetsbaar. Het is daarom belangrijk dat iedereen met psychische klachten kan vertrouwen op de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. Zorg die past bij de individuele klachten, behoeften en vaardigheden, en zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving plaatsvindt.

Er is veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg

Uw behandelaar houdt het effect van uw behandeling in de gaten. Dit doet de behandelaar met vragenlijsten aangevuld met rapportages. Het NPCB kijkt daarbij goed naar alle informatie en ziet zo waar de eigen zorg nog verbetert kan worden. Ook draagt het NPCB bij aan het verbeteren van de zorg voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten in het algemeen.

Het NPCB voldoet aan 11 getoetste normen. U vindt deze normen op www.kibg.nl/keurmerkbasisggz. De normen zijn opgesteld door zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en verzekeraars gezamenlijk. Jaarlijks worden deze normen aangescherpt en wordt er gecontroleerd of de keurmerk drager er nog aan voldoet

Mocht u graag een folder willen ontvangen met meer informatie over het Keurmerk basis GGZ dan kunt u dit bestellen via keurmerk.basisggz@kibg.nl of bellen naar 085-4885462

 

 

 

NPCB psychologen
info@npcb.nl