Behandeltraject
Home
Contactformulier
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Privacy Protocol
Kwaliteit van NPCB

 

 NPCB psychologen

 Welke klachten worden er behandeld binnen de basis generalistische ggz:  

 • Stress, overspannenheid of burn-out

 • Chronische vermoeidheidsklachten

 • Angstklachten, faalangst, somberheid of lusteloosheid

 • Problemen met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis

 • Problemen rondom eten en gewicht (obesitas)

 • Slaapproblemen

 • Onbegrepen lichamelijke klachten

 • Gebrek aan zelfvertrouwen

 • Seksuele problemen

 • Problemen met vriendschappen

 • Problemen die te maken hebben met een zekere levensfase, zoals zelfstandig gaan wonen, pensionering of ouder worden 

Binnen het NPCB zijn psychologen werkzaam met uiteenlopende specialisaties, zo zijn er specialisten voor:

 • EMDR, CGT, Act

 •  gezinssystemen 

Welke klachten worden niet behandeld binnen de BGGZ

 • Verslavingsproblematiek, (alcohol, drugs)
 • Persoonlijkheids stoornissen

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Ook kunt u bellen naar 023-5577501 of mailen naar info@npcb.nl.

Vergoedingen 2021 generalistische basis ggz

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist een afspraak maken met een psycholoog. Het NPCB heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland. De psychologische zorg wordt geheel vergoed uit de basis ziektekostenverzekering. 

Vergoeding is er in diverse paketten:

Kort psychologisch traject 

Middel psychologisch traject 

Intensief psychologisch traject 

Transitie traject 

Telefonisch spreekuur

Voor cliënten en overige zorgverleners is er een telefonisch spreekuur ingesteld:

Maandag en donderdag ( van 11.00 uur tot 12.00 uur) Bel hiervoor 023-5577501.

Klachten

Het NPCB kent een klachtenregeling. Het indienen en behandelen van een klacht is geheel kosteloos.U kunt de klachtenregeling opvragen via NPCB, Houtwijkerveld 149, 2131 MN Hoofddorp of via de mail: info@npcb.nl 

 Keurmerk basis ggz

Het NPCB beschikt over het Keurmerk basis GGZ 2020. Dit betekent dat het NPCB kwalitatieve zorg biedt binnen de generalistische basis ggz. Bij het keurmerk werd door de stichting KIBG het volgende commentaar toegevoegd: "U laat zien dat u zich extra inspant voor de 'juiste zorg op het juiste moment in de Basis GGZ'

 

 

 

  

Verder
NPCB psychologen
info@npcb.nl