Behandeltraject
Home
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Privacy Protocol
Kwaliteit van NPCB

 

 

Arbeids re-integratie trajecten

Wanneer een van uw medewerkers ziek wordt hopen alle betrokkenen natuurlijk op spoedig herstel. Als dat uitblijft hebben u en uw medewerkers te maken met de Wet Poortwachter. Die wet schrijft onder meer het opstellen van een plan van aanpak voor de re-integratie van uw zieke medewerker.

NPCB psychologen hebben een grote ervaring in het begeleiden van werknemers met ziekteverzuim naar duurzaam herstel en werkhervatting

Arbeid & Gezondheid

Bij verzuim kunnen een aantal zaken een rol spelen. In elk geval vraagt de aanpak en de behandeling tot herstel en werkhervatting maatwerk. NPCB psychologen  biedt hiervoor de mogelijkheid te kiezen uit de volgende trajecten:

  1. Psychologische begeleiding gericht op herstel en werkhervatting
  2. Sport Medische & psychologische begeleiding 
  3. Sport medische begeleiding

Psychologische begeleiding wordt ingezet om uw werknemer heel concreet en resultaatgericht te ondersteunen bij psychische klachten. De begeleiding ondersteunt uw werknemer bij het vergroten van de persoonlijke vitaliteit en inzetbaarheid. Hierbij ligt de focus op duurzaam herstel en het opbouwen van het werkvermogen.

Sport medische & psychologische begeleiding wordt ingezet als uw medewerker klachten heeft van zowel fysieke alsmede psychologische aard. De begeleiding bestaat dan uit een fysiek herstel programma en psychologische begeleiding met hierbij ook de focus op duurzaam herstel en het opbouwen van het werkvermogen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 023-5577501 of mail info@npcb.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.

NPCB psychologen
info@npcb.nl